09355669579 info@hamidasri.ir

اطلاعاتی که گوگل در مورد ما جمع‌آوری می‌کند

گر از خدمات گوگل استفاده می‌کنید، باید بدانید داده‌های زیادی در مورد ما جمع‌آوری می‌کند. خوشبختانه این شرکت قدرتمند امکان یافتن و حذف داده‌ها‌ی شخصی کاربران را با نمایش بیشتر آن‌‌ها در یک وب‌سایت آسان کرده است. در این مطلب قصد داریم بررسی کنیم گوگل چه اطلاعاتی از ما...