09120981253 info@hamidasri.ir

کارگاه فروش حرفه ای و مهارت های فروش

دیگر زمان نشستن و انتظار برای مشتری بسر رسیده است ! دیگر حتی بنگاههای اقتصادی که ارایه دهنده محصولات مورد استفاده روزانه مشتریان هستند از این قاعده مستثنی نمی باشند . مشتریان سخت گیر شده اند و فروش بیش از هر زمان دیگر سخت و مشکل گردیده است . جلب اعتماد مشتری انرژی زیادی خواهد گرفت و مشتریان مدام به دنبال پیشنهادهای جذاب ،هدیه و تخفیف می باشند . مشتریان به همه اطلاعات شما دسترسی داشته و دیگر جایی برای استفاده از تکنیکهای قدیمی اغوا کننده فروش وجود ندارد.

زمان آن فرارسیده است تا با مجهز شدن به مهارت های فروش به استقبال مشتریان بالقوه خود رفته و آنها را جذب کنید . دنیای کسب و کار دیگر جایی برای فروشندگان ساکن و دارای ذهنیت سنتی نیست . برگ برنده رقابت در دستان فروشندگان حرفه ای خواهد بود. صاحبین بنگاههای اقتصادی نیاز به فروشندگان حرفه ای داشته و وجود چنین افرادی در هر کسب و کار موفقیت آن را به دنبال خواهد داشت . زمان خداحافظی با فروشندگان سنتی فرا رسیده است .

کارگاه فروش حرفه ای و مهارت های فروش مکانی است مناسب جهت جوابگویی به این چالش . در این کارگاه مفاهیم اصلی فروش و همچنین مهارت های مورد نیاز جهت فروش حرفه ای مورد بحث قرار گرفته و روشها و تکنیکهای مختلف آن برای مخاطبین توضیح داده میشود. علاقمندان به مباحث فروش حرفه ای، کارشناسان فروش مدیران فروش و همچنین علاقمندان به ورود به بازار کار حرفه ای فروش از مخاطبین این کارگاه می باشند

برای ثبت نام در کارگاه 21 اردیبهشت از لینک زیر استفاده نمایید :

https://evnd.co/sPWB5

Rate this post